poêles à bois - Tubalux

CHEMINÉES CONTEMPORAINES : JC BORDELET

JC BORDELET

Alexia 995

11 kW - 80,2 %

Amilia 996

8,5 kw - 30,9 %

Anyssa

centrale pivotante

Camilia

8,5 kw - 30,9 %

Cynthia 990

12 kW

Elisa 981

8,5 kW - 30,9 %

Eolia 907

11 kW - 80,2 %

Eva 992

8,5 kW - 30,9 %

Intégral

11,2 kW-77,9 %

Irena

11 kW - 80,2 %

Julietta 985

15 kW - 77 %

Laetitia 983

13.5 kW

Lea 998

9,8 kW - 81,7%

Marina 993

11kW - 80,2 %

Ocea 991

11 kW - 80,2 %

Stella cuivre

cheminée unique

Tatiana 997

8,5 kW - 30,9 %

Tecna

cheminée unique

Zebre

11 kW - 80,2 %

Zelia 908 centrale

11 kW - 80,2 %